top of page
LOGO_Kryštůfek_DS.png

Dětská skupina Kryštůfek

Dětská skupina Kryštůfek byla otevřena 1.3.2023 s kapacitou 12 dětí ve věku od 2 do 6 let v nově otevřeném centru Boettingerova 18, Plzeň – Bory. Provozní doba je od 7:30 do 15:30.

Cílem dětské skupiny je rozvíjet u dětí přirozeným způsobem všechny smysly najednou. K tomu nám poslouží český úspěšný projekt podporovaný Mensou ČR Ostrov objevů, v jehož náplni je kladen důraz na správný vývoj mozku pomocí různorodých multismyslových aktivit. Každý týden bude zaměřen na jiné téma. Děti bude provázet maňásek Kryštůfek, který je vždy zaveze na jiný ostrůvek poznání. Během celého týdne si děti vyzkouší široké spektrum aktivit, které bude zaměřeno na rozvoj jemné a hrubé motoriky, počítání, hudební a rytmickou činnost, dechové a pohybové prvky, na třídící a tvůrčí činnost. Během těchto aktivit bude dítě postupně a nenásilně zapojovat všechny smysly najednou (čich, hmat, zrak, sluch a chuť).


V naší skupině chceme dbát i na zdraví dětí, proto do programu bude zařazena Jóga pro děti a pobyt v infrasauně, která bude součástí prostoru.


Dále v našem výchovném programu nabídneme muzikohraní, logohrátky a od dubna angličtinu hrou.
 

V dětské skupině se o vaše děti postarají pedagogové a chůvy.
 

Stravu bude zajišťovat farmářský obchod Od Lidušky.

Cena za pobyt dítěte pro děti 2 - 3roky

Cena za pobyt dítěte pro děti 3 - 6 let

Každý den                                7:30 – 15:30           7000,-Kč                   3, 2 dny v týdnu                4700,-Kč/3600,-Kč
Každý den dopoledne            7:30 – 12:30           5500,-Kč                  3, 2 dny v týdnu ½ den      3600,-Kč/2500,-Kč
Každý den odpoledne           12:30 – 15:30          3400,-Kč                   3, 2 dny v týdnu                2500,-Kč/1350,-Kč

Z kapacitních důvodů budou do skupiny přednostně zařazeny děti s celotýdenním pobytem.

Více informací na telefonu 605 503 973. 

Každý den                           7:30 – 15:30              4700,-Kč                 3, 2 dny v týdnu              3200,-Kč/2300,-Kč
Každý den dopoledne     7:30 – 12:30              3400,-Kč                 3, 2 dny v týdnu ½ den   2300,-Kč/1800,-Kč
Každý den odpoledne     12:30 – 15:30            2040,-Kč                 3, 2 dny v týdnu              1800,-Kč/1200,-Kč

Předběžná přihláška do dětské skupiny Kryštůfek
Dítě bude docházet do dětské skupiny
Dítě je bez plen

Děkujeme za registraci. Brzy na viděnou!

bottom of page