top of page
kafe.png
ANDĚLKA_PIZZA_20242.jpg
ANDĚLKA_PIZZA_2024.jpg

Pronájem prostor, pořádání dětských oslav

Nabízíme pronájem prostor. Při uzavření kavárny pro vaši společnost při útratě nad 3000 Kč zaplatíte 1000 Kč za celý pobyt. V jiném případě je cena za pronájem 500 Kč/hodina.

Připravíme vám i pohoštění. Například: miniřízečky pro 10 - 12 osob za 850 kč,  obloženou mísu (620 Kč - salámy, sýry, olivy, zelenina, vejce), šneky (30 kusů za 260 Kč), šopský salát (320 Kč), ovoce (320 Kč), chuťovky (10 Kč/ks), chlebíčky (26 Kč/ks) a také pomazánky (sýrová, škvarková, česneková, tvarohová). Samozřejmostí jsou dorty a zákusky dle aktuální nabídky.

Otevírací doba
Sokolovská 74, 323 00 Plzeň

Pondělí                        14.00 - 18.00
Út, St, Pá                     
10.00 - 18.00
Čtvrtek                         10.00 - 22.00
Sobota                          Zavřeno
Neděle                          Zavřeno

Pravidla dětského koutku

 

Děkujeme za dodržování těchto pravidel

 

Koutek je určen pro děti od 1-5 let    Cena: 50 Kč/den 

  1. Do koutku vstupují děti bez obuvi nebo přezuti do domácí obuvi.               

  2. Hlídání dětí v dětském koutku zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod.

  3. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětském koutku na zařízení dětského koutku či majetku kavárny Andělka nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.

  4. Je přísně zakázáno vnášet do dětského koutku věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod., ale také nevhodné hračky. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké.

  5. Rodiče jsou povinni po použití dětského koutku zajistit uvedení dětského koutku do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.

  6. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát případných pokynů pracovníků kavárny Andělka.

  7. Každý je zodpovědný za své osobní věci odložené v dětském koutku.

  8. Do dětského koutku mají přísný zákaz děti i dospělí s akutně probíhající infekční chorobou.

  9. Všichni návštěvníci dětského koutku jsou povinni dodržovat všechna aktuální upozornění, která jsou zde vyvěšena.

bottom of page