kafe.png

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ.............10.00 – 18.00

ÚTERÝ................ 10.00 – 18.00

STŘEDA..............10.00 – 18.00

ČTVRTEK............10.00 – 18.00

PÁTEK.................10.00 – 18.00

SOBOTA....................ZAVŘENO

NEDĚLE...............15.00 – 18.00

Pravidla dětského koutku v kavárně Andělka

Děkujeme za dodržování těchto pravidel

 

Otevírací doba koutku

Po – Pá    9.00 – 15.00

So – Ne  13.00 – 18.00

 

Koutek je určen pro děti od 1-5 let    Cena: 50 Kč/den 

  1. Do koutku vstupují děti bez obuvi nebo přezuti do domácí obuvi.               

  2. Hlídání dětí v dětském koutku zajišťují sami rodiče nebo zletilý doprovod dětí. Za bezpečnost dětí v dětském koutku zodpovídají rodiče nebo jejich zletilý doprovod.

  3. Rodiče odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v dětském koutku na zařízení dětského koutku či majetku kavárny Andělka nebo jiné osoby nebo jinému dítěti či osobě.

  4. Je přísně zakázáno vnášet do dětského koutku věci, předměty či látky, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířata, dráždivé chemické látky, pyrotechniku, zbraně, sirky, zapalovače, ostré předměty – jehly, špendlíky apod., ale také nevhodné hračky. Jako vhodné hračky doporučujeme hračky, které nemají ostré hrany, nejsou těžké.

  5. Rodiče jsou povinni po použití dětského koutku zajistit uvedení dětského koutku do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.

  6. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát případných pokynů pracovníků kavárny Andělka.

  7. Každý je zodpovědný za své osobní věci odložené v dětském koutku.

  8. Do dětského koutku mají přísný zákaz děti i dospělí s akutně probíhající infekční chorobou.

  9. Všichni návštěvníci dětského koutku jsou povinni dodržovat všechna aktuální upozornění, která jsou zde vyvěšena.