Univerzita pro batolata

Ostrov objevů je unikátní český program pro děti, který si na základě různorodých multismyslových aktivit klade za cíl stimulovat správný vývoj mozku dítěte.

Další informace na:

www.ostrovobjevu.cz

Orffohraní

Cílem je především rozvíjet myšlenku jednoty jazyka, hudby, pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a podpory přirozené lidské tvořivosti.

Mezi Orffovy hudební nástroje patří – dřívka, tamburína, triangl, zvonkohry, rumbakoule, bubínek a mnoho dalšího

Hru na hudební nástroje propojíme  písničkami, pohybem, dramatizací a hrou na tělo

 

Kurzy jsou týdenní a jsou určeny pro děti ve věku
3 – 6 let 

Naše filosofie

Naše kurzy vychází z poznatků, že pro dítě je klíčový jeho rozvoj mezi narozením a šestým rokem, tzv. "windows of opportunity", a také že učení něčeho nového probíhá nejintenzivněji při zapojení všech smyslů.

Spolu s dětmi a jejich rodiči objevujeme svět všemi smysly. Věříme, že objevování světa může představovat i velkou radost. Děti aktivně vedeme a ukazujeme jim souvislosti.

Rodiče by proto během prvních let života dítěte měli mít na paměti, že rozvíjení smyslů je stejně důležité jako vývoj tělesný nebo intelektový.

Angličtina hrou

První seznamování se s cizím jazykem a to formou různých zábavných her a pomůcek

Kurz je určen pro děti od 3 do 6 let, půl hodiny
1x týdně

Příměstský

tábor

Poznáváme svět kolem nás

Děti odhalí tajemství Orffových nástrojů, prověří šikovnost svých rukou a vyzkoušejí svojí kondici a postřeh při rozmanitých sportech. Při pěkném počasí děti čeká koupání a poznají kouzlo přírody v okolí Plzně. Veškerý program zajišťují zkušení pedagogičtí pracovníci.

Věk     6 - 10 let

Zdravotní tělocvik

Cílem ZTV je racionálním způsobem odstranit nebo zmírnit zdravotní oslabení, posílit organismus, a vytvořit tak předpoklady pro všestranný harmonický vývoj zdravotně oslabeného jedince. Poskytnout zdravotně oslabenému možnost sportovního vyžití ve vztahu k jeho schopnostem a zdravotnímu stavu.

Kurz je určen pro děti ve věku od 5 do 7let každý týden

Logohraní

Cílem těchto týdenních kurzů je zábavnou formou naučit děti správně se vyjadřovat a procvičovat s nimi formou her a říkadel jejich drobné vady v řeči

Kurz je určen pro děti od 3 do 6 let, vždy půl hodiny 1x za 14 dní pro 2 děti společně. Každému dítěti se tak dostane individuální přístup.

ostrov.png

Andělka – kavárna a vzdělávací rodinné centrum, OC Atom, Sokolovská 74, 323 00 Plzeň. Kontakt: +420 605 503 973, e-mail: andelka.vrc@seznam.cz, www.andelka.cz