top of page
Indiánské léto v Andělce 2023
Vyberte termín

Děkujeme za registraci. Brzy na viděnou!

Moudrost traumatu - promítání filmu a beseda s psycholožkou

Datum konání:  21. 4. 2023

 

Trauma je psychofyzickou reakcí organismu na situaci, kdy jsme se nemohli bránit útoku, bezpráví, omezení, zneuctění, ale i bolesti, šoku, ztrátě svobody a bezpečí. Pokud se člověk dostane do stavu ustrnutí, bezmoci a existenčního ohrožení, vzniká traumatická zkušenost, která má psycho-somato-sociální důsledky. Trauma jako černá tečka v naší duši blokuje a uzavírá energii, vytváří hlubokou nedůvěru a oslabuje naši sebehodnotu. Když se dokážeme na tu černou tečku, nebo někdy dokonce velkou, černou díru podívat, přijmeme, že existuje a dáme jí pozornost, začne se přeměňovat na světlo, sílu, radost a sebeuvědomění. Pak se náš život začne odvíjet jiným, často úlevným a naplňujícím způsobem.

 

Za poslední roky se nejen v Česku znásobil počet dětí trpících psychickými problémy, například poruchou koncentrace nebo ADHD či sebepoškozováním aj. s takovými dětmi si mnohdy nevědí rady učitelé ani rodiče. Film Moudrost traumatu, jehož hlavním protagonistou je Dr. Gabor Maté, kanadský lékař maďarského původu, proslulý odborník na závislosti, trauma, jeho léčení a vývoj osobnosti v dětství, ve filmu nabízí nový pohled na svět, v němž žijeme, i na nás samotné. Dr. Maté nastiňuje novou vizi: společnost informovanou o traumatu, v níž se rodiče, učitelé, lékaři, politici a právníci nezabývají opravováním chování, stanovováním diagnóz, potlačováním symptomů a odsuzováním, ale místo toho se snaží porozumět příčinám, z nichž ve zraněné lidské duši pramení znepokojivé chování a nemoci.

Traumatem jsme zasaženi víc, než si dokážeme představit. Duševní i tělesné neduhy, závažné choroby, závislosti, asociální chování - to vše má společnou šablonu. Tou je trauma, a to především dětské, vývojové, o němž ani nemusíme vědět. Cílem rozvinuté lidské společnosti je laskavost, soucit, (sebe)přijetí, a proto zveme do Andělky na film Moudrost traumatu s následnou besedou s plzeňskou psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. et Mgr. Dianou Valečkovou.

 

O filmu: Moudrost Traumatu - The Wisdom of Trauma

"Trauma je neviditelná síla, která formuje náš život. Formuje to, jak žijeme, jak milujeme a jak dáváme světu smysl. Je to kořen našich nejhlubších ran."

Režiséři: Maurizio Benazzo a Zaya Benazzo

Producenti: Maurizio Benazzo a Zaya Benazzo

Účinkují: Gabor Maté, Russell Brand, James Doty, Tim Ferriss, Rae Maté

Čas: 1:27 Hodin

 

Diana Valečková - představení a bližší informace zde: https://www.centrumbezovka.cz/mgr-et-mgr-diana-valeckova

 

Promítání se bude konat v pátek 21. dubna 2023 od 16 hodin. Předpokládaná délka trvání vč. besedy 3 hodiny.

Místo: Andělka, vzdělávací a rodinné centrum, OC Atom, Sokolovská 74, Plzeň - Lochotín 

Kapacita omezena, rezervujte si své místo předem. V případě zájmu se promítání a besedy zúčastnit rezervujte si své místo na www.andělka.cz v menu REZERVACE, kde najdete platební údaje.

Cena: 500 Kč převodem na účet

700 Kč v hotovosti na místě

bottom of page